27 Shayesta Khan Avenue
Sector No 4,
Uttara, Dhaka -1230,
Phone: +8801710912276